Serwis

Akumulatory zasadowe

SERWIS, WERYFIKACJA, REGENERACJA BATERII ZASADOWYCH

Baterie i akumulatory zasadowe to głównie baterie kolejowe, tramwajowe, wagonów metra, jak również baterie przemysłowe, stacjonarne a także wiele innych.

Firma LBAT świadczy usługi w zakresie przeglądów, regeneracji i weryfikacji baterii zasadowych. Mając doświadczenie w zakresie pomiarów baterii zasadowych oraz posiadając specjalistyczne urządzenia do ich weryfikacji i regeneracji, może zapewnić swoim klientom profesjonalną obsługę w tym zakresie. Swoją wiedzę opiera nie tylko na diagnozie samych baterii, ale także na poznawaniu warunków, w jakich pracują te baterie. Firma LBAT prowadzi usługi w swojej siedzibie, jak również bezpośrednio u klienta, w miejscu pracy baterii, starając się wychwycić wszystkie niezgodności, które mają wpływ na funkcjonowanie i żywotność baterii. Powierzając nam baterie do obsługi, ma się pewność, że trafiła ona do osób, które podchodzą do swojej pracy z pasją i zaangażowaniem.

ZALETY WYBORU FIRMY LBAT DO WERYFIKACJI, REGENERACJI I SERWISU BATERII ZASADOWYCH:

 • szybkość reakcji,
 • konkurencyjność cenowa,
 • terminowość i jakość usługi,
 • kompleksowa ocena baterii,
 • eliminacja awarii,
 • dostęp do części zamiennych większości producentów,
 • dzięki korzystaniu z usługi serwisu zewnętrznemu, brak potrzeby utrzymywania w firmie wyspecjalizowanej kadry.

WERYFIKACJA BATERII ZASADOWYCH – Opis serwisu

Proces weryfikacji baterii zasadowych różni się znacząco, od tego samego procesu, jaki występuje w bateriach kwasowych. Oprócz tego, że elektrolit zasadowy jest bardziej szkodliwy dla człowieka niż elektrolit kwasowy, to dodatkowo jego ocena jest znacznie trudniejsza, ze względu na inne parametry roztworu.

Weryfikacja baterii zasadowych to ciąg poszczególnych działań mających na celu określenie stanu baterii i przedstawia się następująco:

 • Etap pierwszy:
  Ogólna ocena stanu baterii.
 • Etap drugi:
  Kwalifikacja ogniw do dalszej diagnozy.
 • Etap trzeci:
  Kontrola: elektrolitu, napięć, połączeń.
 • Etap czwarty:
  Kontrolny test pojemności.
 • Etap piąty:
  Klasyfikacja ogniw.
 • Etap szósty:
  Obróbka prądowa ogniw.
 • Etap siódmy:
  Kompletacja ogniw o podobnych właściwościach (opcjonalnie).
 • Etap ósmy:
  Protokół końcowy.

Dzięki informacjom, jakie otrzymujemy podczas weryfikacji, możemy nie tylko określić stan baterii na chwilę przeprowadzania badania, ale również prognozować zachowanie baterii w najbliższym czasie. Weryfikacja taka, pozwala także zaplanować działania naprawcze w czasie, celem poprawy jej stanu. Zazwyczaj jest to połączenie przeglądu podstawowego z testem pojemności baterii. Najważniejsze dane wynikowe, które otrzymujemy to:

 • pojemność baterii – jej żywotność,
 • informacje na temat napięć ogniw i gęstości elektrolitu,
 • uszkodzeniach mechaniczne ogniw, skrzyni i połączeń między ogniwami,
 • wszelkie nieprawidłowości, które zostały zaobserwowane.

REGENERACJA BATERII ZASADOWYCH – Opis serwisu

Regeneracja to kolejny proces po weryfikacji, któremu mogą być poddane baterie i ogniwa zasadowe. Kwalifikują się do tego ogniwa, które w procesie weryfikacji nie zostały odrzucone, jako nie nadające się do dalszej eksploatacji. Jest to skomplikowany proces obróbki prądowej jak i elektrolitu, przeprowadzany w celu przywrócenia jak najlepszych parametrów ogniw.

Obróbka prądowa jest możliwa tylko dzięki specjalistycznym urządzeniom ładujących. Stałoprądowa equalizacja ogniw aktywuje nieczynne obszary elektryczne na powierzchni płyt. Dzięki temu długotrwającemu procesowi w większości przypadków parametry wyjściowe ogniw zostają poprawione.

Obróbka elektrolitu to oddzielny proces, który wykonuje się w ostateczności. Polega na wylaniu elektrolitu z ogniw i poddaniu go obróbce, podczas której sprawdza się cechy fizyczne elektrolitu, takie jak gęstość i klarowność, jak również badaniu zostaje poddany skład chemiczny. W momencie, gdy nie spełnia on wymogów, zostaje wymieniony na nowy.

Kompletacja ogniw to etap, w którym zostają wymienione ogniwa, które w procesie weryfikacji zostały odrzucone, jako nie nadające się do dalszej eksploatacji. Podyktowane jest to zjawiskiem szybkiego spadku napięcia całej baterii. Dzieje się tak, przez to, że wadliwe ogniwa szybko tracą swoje napięcia, a w skrajnych przypadkach zostają przebiegunowane, i wpływają znacząco na napięcie całego zestawu. Następnie, pozostałe ogniwa, dobiera się w grupy, najlepiej o podobnych parametrach, ponieważ ułatwia to pracę na kilku zestawach bateryjnych w przyszłości i umożliwia szybszą reakcję w razie wystąpienia konieczności dalszej wymiany ogniw. Regeneracja baterii zasadowych pozwala użytkownikowi na znaczne odroczenie konieczności zakupu nowej, zazwyczaj bardzo drogiej baterii. Dzięki temu można dalej użytkować baterię a zakup zaplanować w czasie.


SERWIS BATERII ZASADOWYCH – Opis serwisu

Serwis baterii zasadowych to usługa, która polega głównie na wykonaniu czynności weryfikacji i napraw bezpośrednio na bateriach i prostownikach na miejscu, u klienta. Jest to najbardziej korzystne rozwiązanie, jeśli chodzi o czas reakcji i rozpoznanie stanu baterii. Eliminuje to również konieczność demontowania baterii w celu jej sprawdzenia. Jedynie w ostateczności zostaje ona zabrana do dalszej analizy lub regeneracji. Drobne naprawy mogą być zrealizowane bezpośrednio podczas wizyty serwisu. Serwis baterii to także możliwość skorzystania z porad dotyczących obsługi baterii bezpośrednio w miejscu eksploatacji. Dodatkowo, osobie serwisującej podczas wizyty, umożliwia dokonanie dodatkowych pomiarów np. prądu obciążenia baterii w trakcie eksploatacji, co nieraz pozwala wykryć usterkę związaną z eksploatacją baterii a nie samą baterią.


Galeria


  Zadaj pytanie